Bilete og video

Her finn du bilete og videosnuttar som viser litt av Fjordane Flyklubb sine aktivitetar. Alle bileta er teke av medlemmer i Flyklubben.