Fly og anlegg

Socata TB-10 Tobago LN-TBL

Vår maskin er franskbygd i 1994, og er eit romsleg fly godt eigna for lengre turar og skuleflyging.

Model: Socota TB10 Tobago
Ser.nr: 1449
Motor: Lycoming 180 hk
Registrering: LN-TBL
Instrumentering: IFR og VFR
Div.: Constant speed propeller
Endurance: 5 t.

Bilete teke av Øyvind Lunden

Bilete teke av Øyvind Lunden

Hangar og klubbhytte

På Førde Lufthamn Bringeland har vi kanskje Norges flottaste hangar og tilknytta klubbhytte. Etter at hangaren falt ned vart det i 2011 bygd opp igjen ein moderne isolert hangar. Vi leiger i dag bort halve hallen til Airlift, men disponerer sjølv plass til tre-fire fly.

Bilde teke av Kjell Johnny Kvamme

AVGAS 100LL

Klubben har tankanlegg med AVGAS 100LL. Anlegget har ikkje kort-terminal, men dersom det er folk tilstades er vi gjerne behjelpelige med fuel mot kontant betaling.

Reklame